محمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ایشان از اسباب بازی ها تا بحث افزایش جمعیت و بحث سینما را با جزئیات و به صورت تخصصی تشریح کردند که این نشان دهنده ی عدم توجه مسئولین به این موضوعات است؛ در واقع خلأها در این مسائل آنقدر زیاد است که رهبری معظم حتی به جزئیات این موضوعات می پردازد.

وی در ادامه افزود: در این مسائل عملکرد دولت جدید قابل قبول نیست؛ از خرداد سال سال ۹۲ دولت یازدهم روی کار آمده است، ارائه گزارش های صد روزه و مشغول شدن به سیاست خارجی و مسائلی از این دست که همه ی زمان و فعالیت های دولت را به خود اختصاص داده، چه دردی از مردم حل کرد؟ چه دردی از جامعه و چه دردی از فرهنگ را حل کرده است؟

این فعال فرهنگی با اشاره به برخورد دولت با منتقدان گفت: نحوه ی برخورد با منتقدان در این دوران موجبات تاسف مردم و نخبگان را به همراه دارد. رئیس جمهوری که در ایام انتخابات خود را “حقوقدان” معرفی می کرد و در تجمعات مختلف از “دفاع از منتقدان و آزادی آنها در نقادی” سخن می گفت؛ همواره خشم خود را نسبت به منتقدان روا می دارد و حتی به وعده ی خود که دولت تدبیروامید، دولت جناحهای سیاسی نیست و شایسته سالاری در آن فراگیر خواهد شد هم معتقد نبوده است…

محمدی با اشاره به عدم رضایت فعالان فرهنگی از عملکرد فرهنگی دولت گفت: عملکرد فرهنگی دولت قطعا رضایت بخش نیست و مطمئنا در این عرصه نمی توان به آنها اکتفا نمود… امروز در سیاست داخلی و خارجی، در اقتصاد، در آموزش و پرورش، در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در تعاملات متعدد دولتی نقدهای بسیار جدی و مهمی داریم؛ لکن به جهت اولویتی که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی اعلام فرمودید نقد عرصه ی فرهنگ بابد جدی تر پیگیری شود

وی با اشاره به نقاط ضعف دولت در حوزه های فرهنگی گفت: یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم این است که افراد نا آشنا با فضای فرهنگی جامعه ی اسلامی ایرانی را در راس امور فرهنگی کشور و به تبعش در استانها بکار گرفته است… دیگر مسئله ی مهم اینست که دولت در بخش فرهنگی کم توفیق بوده و مشکلاتی که در دولت های قبل وجود داشت همچنان پابرجاست. با اینکه نظام اسلامی به لحاظ فرهنگی باید ویژگی خاصی داشته باشد ولی در حال حاضر وضع مطلوب نیست. اوایل انقلاب از نظر فرهنگی تحول عظیمی در کشور به وجود آمده بود و مردم خودشان همدیگر را کنترل می کردند و به هم تذکر می دادند، اما متاسفانه امروز در همه ی مسائل بی تفاوت شده ایم و به راحتی از کنار مشلات فرهنگی می گذریم. در ضمن در مسائل فرهنگی، مانند قائل نبودن هنر ارزشی و غیر ارزشی، تأیید ضمنی شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی خاص، بیانگر یکی دیگر از عمکردهای ضعیف این دولت در عرصه ی فرهنگی کشور و استانمان می باشد.