جمشید جعفرپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنجمین جشنواره مردمی عمار گفت: این جشنواره با ویژگی تمرکز بر ارزشها و اصول و آموزه های اسلامی و انقلاب اسلامی پایه گذاری شده است.

وی افزود: جشنواره عمار به شکل مشخص در بازنمایی هنرمندانه اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی به فیلم سازان جوان امکان و زمینه بروز و ظهور داده است و آنها می توانند خلاقیت های خود را در زمینه هنر انقلابی به نمایش بگذارند.

جعفرپور با ذکر اینکه جشنواره عمار از جشنواره فیلم فجر متمایز است، عنوان کرد: در جشنواره فجر همه گونه افکار و اندیشه به صورت آزادانه و در موضوعات مختلف امکان ارائه هنر و دیدگاه خود را دارند و محدودیتی در سوژه نیست و به شکل عام جشنواره فجر برگزار می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جشنواره عمار را یک جشنواره تخصصی دانست و گفت: تمرکز بر ایده های انقلاب اسلامی و موضوع مهمی چون بصیرت در ارزشها و اصول نظام با نگاه هنر و مخصوصا فیلم از سالیان گذشته دغدغه مردم بود و جشنواره عمار به این آرمان پاسخ داد.

منتخب مردم لارستان در خانه ملت با ذکر اینکه جشنواره عمار باید مورد حمایت قرار گیرد، گفت: این جشنواره باید مورد توجه و پشتیبانی مسئولان نظام و خصوصا دولت و مجلس قرار گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: شاید برخی افرادی که در جشنواره آثار ارائه می کنند، حرفه ای نباشند اما به دلیل علاقه و جدیتی که در بازنمایی ارزشها و اصول انقلاب دارند، بسیاری از مواقع مشاهده می شود کارهای جذاب و دیدنی عرضه کرده اند.

جعفرپور تأکید کرد: جشنواره عمار فرصتی است تا فیلم سازان متعهد به انقلاب اسلامی با تجربه اندوزی به فیلم سازان حرفه ای تبدیل شوند؛ لذا این مسئله که تعداد فیلم سازان حرفه ای در جشنواره زیاد نیست، جای نگرانی ندارد و در آینده شاهد ظهور و بروز فیلم سازان مجرب که ایده ها و انگیزه های انقلاب اسلامی دارند، خواهیم بود.