حجت السلام علیرضا پناهیان در خصوص ضرورت تشکیل جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانه ای دشمنان گفت:  وجود جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی مثل وجود اکسیژن برای تنفس کردن ضرورت دارد زیرا نمی شود فعالیتی صورت بگیرد اما این فعالیت هماهنگ نباشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باید در عرصه  اطلاع رسانی و فرهنگ سازی فعال باشد تصریح کرد: تشکیل جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی به صورت بسیار طبیعی باید سال ها زود تر انجام می گرفت، کسانی که این کار را بانی بودند و موثر بودند در آن باید دعا کرد.