حجت الاسلام محمد مدنی در مورد جریان بیداری اسلامی در دنیا با تاکید بر قطع این جریان با تیشه ای از جنس دولت های به اصطلاح اسلامی، ایران اسلامی را مولد بیداری اسلامی در جهان برشمرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران انقلاب را به دنیا صادر کرد.

وی ایران را پایگاه اصلی استکبار ستیزی با صدور آزادی، استقلال و پیام آور عزت برای جامعه بشریت دانست و تصریح کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را به گوش جهانیان رساندند و هسته های مرکزی در این راستا بوجود اوردند.

این کارشناس مذهبی هدف فعالیت شبکه های ماهواره ای با برچسب به اصطلاح مذهبی را معرفی فرهنگ اسلامی و ایرانی با ساختاری پوچ و غیرواقعی به دنیا برشمرد و تصریح کرد: ملت بیدار و استکبار ستیز ایران اسلامی همواره در برابر توطئه های تخریبی استکبار جهانی صبر را پیشه کرده اند.

مدنی فرقه انحرافی شیرازی ها را عمامه انگلیسی در جهان اسلام با نشر فتواهای توخالی، انحرافی و برخلاف ارزش های اسلامی معرفی کرد و گفت: استکبار جهانی در این جریان می خواهد صفوف بهم پیوسته مسلمانان جهان را تخریب و به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی برای مقابله با پیامدهای این فرقه انحرافی باید در خط رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنند.