دانش آموزان ممتاز این مؤسسه در معیت مربیان خود ضمن تجمع در مرکز فرهنگی تربیتی یاران، در حالی که سربند منقوش به “لبیک یا امام خامنه ای” را به پیشانی داشتند با سردادن شعارهای ضد استکباری و ضد صهیونیستی، مسیر خیابان سعدی را به سوی میدان فرهنگ جهت ملحق شدن به خیل مؤمنین شرکت کننده در راهپیمایی روز قدس پیمودند.

گفتنی است برخی از این دانش آموزان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند با دهان روزه در این برنامه شرکت داشتند.