ـ نظر شما پیرامون عملکرد فرهنگی دولت یازدهم در دو سالی که از عمر این دولت می گذرد، چیست؟

پاسخ: اگر منظور از عملکرد فرهنگی، تلاش در جهت ارتقای فرهنگ انقلابی و اسلامی است که باید عرض کنم متأسفانه در این خصوص خوب عمل نشده و اساساً با نگاهی که شخص رئیس جمهور در همان ابتدای کاراجرایی ارائه دادند و رسماً بین هنرارزشی و انقلابی با سایر آثار هنری قائل نشدند عملاً توقعی جز این هم نمی توانستیم داشته باشیم.

ـشما مهمترین نقطه ضعف دولت یازدهم در موضوعات فرهنگی را در چه می دانید؟

پاسخ: رویکرد سیاست خارجی دولت در زمینه توسعه ارتباط با کشورهای دیگری که رسماً متخاصم و دشمن ما بوده و شناخته می شدند باعث شد تا این رویکرد روی تمام بخش های کشور اعم از سیاست داخلی، اقتصادی و فرهنگی نیز تأثیر بگذارد به نحوی که رویکرد فرهنگی کشور نیز در این راستا تلاش کرد تا اصطکاک های موجود در تغییر سیاست خارجی را بکاهد و به همین دلیل شاهد بودیم که برخی از مشخصه های انقلابی گری به خصوص استکبارستیزی و تقویت فرهنگ انقلابی و ظلم ستیزی تحت الشعاع قرار گیرد به نوعی که حمایت هایی که از همایش ها و برنامه های این شکلی صورت می گرفت، عملاً محدود و بعضاً مثل جشنواره ضدصهیونیستی افق نو به کلی لغو گردید و این اواخر نیز شاهد حذف عبارت “فجر” از بخشی از جشنواره فجر بودیم.

ـ با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به تقویت و حمایت از جناح فرهنگی مومن، عملکرد دولت را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟

پاسخ: علی رغم توصیه های همیشگی رهبری به حمایت از جناح فرهنگی مومن و انقلابی لیکن با توجه به همان رویکردی که در شخص رئیس جمهور در عدم تفاوت بین هنرارزشی و غیرارزشی رسما ترویج گردید، عملاً این توقع که از کشت جو، بتوان گندم درو کرد، مسئله ای غیرممکن به نظر می رسد. بدیهی است که چنین دولتی در انتخاب مدیران ارشد و میانی اش نیز کسانی را انتخاب کرده که بین کارهای انقلابی و ارزشی با کارهای معمولی و بعضا از جنس فرهنگ بیگانه تفاوتی قائل نباشند و عملاً هرگونه حمایت خاص از جناح فرهنگی مومن از دستور کار خارج گردد و با توجه به رویکرد دولت در زمینه تغییر نوع ارتباطات خارجی، حتی سنگ اندازی هایی نیز در کار هنرمندان انقلابی صورت گیرد.

-نحوه برخورد دولت و دولتمردان در برخورد با منتقدین را چگونه دیده اید؟

پاسخ: آنچیزی که در برخورد دولت با منتقدین مشاهده شده است، به زعم حتی حامیان دولت مثل علی مطهری، به مراتب بسته تر از دولت های قبلی بوده است و عملاً شاهد بودیم که بارها نسبت به هرگونه انتقادرسانه ای در مسائلی مانند کرسنت یا هسته ای از پیش اخطار صادر شد و نسبت به رسانه های منتقد نیز به شدت سخت گیری شد و این در حالی است که برخی مطبوعات و نشریاتی که رسماً از توهین کنندگان به پیامبر و یا زیر سوال بردن برخی حدودالهی حمایت کردند، در سایه امن حمایت دولت به فعالیت شان ادامه دادند.

ـ عملکرد دستگاه های دولتی و فرهنگی در استان را چطور ارزیابی می کنید؟

پاسخ: متأسفانه در حوزه استان شرایطی بدتر از شرایط کشوری را شاهدیم چرا که نه تنها دولت به تکالیف خود در زمینه هنر و فرهنگ انقلابی عمل نمی کند، بلکه سایر نهادهای فرهنگی و مذهبی نیز به تکالیف خود عمل نمی کنند و بعضاً مشغول فعالیت های تجاری و غیرمرتبط با امور فرهنگی گردیده اند و برخی دیگر از مراکز فرهنگی و مذهبی فعال نیز بدون هرگونه حمایت دولتی درشرایط سختی به سرمی برند.