ﻧﺰﺩﯾﮏ ٣٨ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛

٨ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ؛ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!! ﭼﻪ حکمتیه ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟!!! ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ؛ ﺩﺑﯽ، مركز تجاری ﺁﺳﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ؛ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؛ ژاپن کل بازار الکترونیک جهان رو به خودش اختصاص میده؛ ﻗﻄﺮ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ!!! ارمنستان اولین درآمدش صادرات برق به ایران میشه؛ تایلند اولین مشتری توریستش ایرانیها میشن؛ اسپانیا زعفران ایران رو میگیره و اولین درآمدش صادرات زعفران به دنیا میشه؛ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﯿﻢ؛ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ!!!

كجاي ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟؟؟

ﯾﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﻭ، ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ، ﯾﺎ ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ، ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ، ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ، ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ، ﯾﺎ ﻋﻮﺿﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﺎ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ، یا عوضیا دارن میبرن و میخورن و ما فقط دعا ميخونيم!!!

اگر خرمشهر را خدا آزاد كرد!! بگذاريد فلسطين را هم خدا آزاد كند

مگر خدای ما با خدای آنها فرق میکند؟؟؟؟؟ در ایران باستان، هنگامی کودکی به دنیا می آمد، درختی در زمین می کاشتند؛ اکنون که کودکی زاده می شود ٬خون حیوانی را به زمین می ریزند؛ بزرگترین حقارت تاریخ، یخ زدگی مغزانسانهاییست که از اختراع ادیسون استفاده می کنند و با روشن شدن چراغ، بر اعراب درود می فرستند . . .

یا اینکه در خاک سرزمین کورش بزرگ زندگی می کنند و خاک سرزمینهای اعراب را تبرک می دانند . . .

دلخوشیم به کدام راه نجات؟؟؟ در روزگاري كه همه از “مرغ” حرف می زنند كسی از “خروس” نمی گوید، زیرا همه به فكر سیر شدن هستند نه بیدارشدن . . ! فانوسهای ده میدانند بیهوده روشنند! و سگان ده نیز می دانند بیهوده بیدارند!!! وقتی در روشنی روز دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!

“صادق هدایت”


این شبهه چند بخش اصلی دارد که بخش به بخش پاسخ می دهم:

۱- ما با نصف دنیا نجنگیدیم بلکه کشورهای استکباری و استثمارگر که از صدور انقلاب ترسیدند با حمایت از صدام جنگ را راه انداختند. دلیل تحریمها و فشارها و ترورها نیز به همان عامل یعنی جلوگیری از رشد و حرکت ملت ایران به عنوان الگوی اقتدار و استقلال و ایستادگی برای سایر ملتهای مستضعف بود.

۲- قیاس کشورهایی مثل ترکیه و کره و ژاپن با ایرانی که بیش از ۳ دهه تحت فشار و تحریم و جنگ و ترور قرار دارد امری غیر منطقیست چرا که باید برای مقایسه صحیح شرایط مشابهی را در نظر داشت.

۳- به سخره گرفتن دعا بخشی از این متن است و این نشان میدهد که تهیه کنندگان این شبهه اعتقادی به اسلام و غیب و تاثیر دعا بر زندگی ندارد. البته دعا سرجایش معتبر است و تلاش هم باید باشد ولی به سخره گرفتن دعا امری نیست که از انسانهایی که به خدا و قدرت و کرامتش ایمان دارند بیان شود. برای آزادی فلسطین هم باید مثل خرمشهر هم دعا کرد و هم تلاش و البته طراح شبهه دنبال این است که آرمانهای مقدس ما مثل استکبارستیزی و دفاع از مظلومان را زیر سوال ببرد غافل از اینکه آرمانهای امام و انقلاب و اصول قانون اساسی چنین اجازه ای نمی دهند.

۳- مصرف گوشت و ذبح حیوان هم در ایران باستان وجود داشته و هم در اسلام توصیه بسیاری بر کشت درخت و حراست از آنها دارد. متاسفانه در این بخش اسلام را به دروغ به خشونت متهم میکند و ایرانیان باستان را به محبت و منطق متصف می کنند.

۴- یکی از نمادهای متن بحث ناسیونالیستی آن است که این حس را در برابر اسلام قرار می دهد توگویی اسلام دین مختص اعراب است و انگار نه انگار که اسلام دین خدا برای تمام اقوام است و خدای همه ی جهانیان یکیست!!

۵- بعد از توهین و تشکیک در حقانیت اسلام بالاخره نگارنده ماهیتش را با ذکر یک نهیلیست و پوچگرا به اسم صادق هدایت تمام میکند، او کسیست که از عجز و ناتوانی خودکشی کرد. در این بخش به استناد سخن صادق هدایت که بیشتر به «کاذب گمراهی» شباهت دارد تلاش شده است تا دین و متولیان دین و حکومت و انقلاب را شریک دزد معرفی کند و اگر چه برخی از مسولان در این خصوص پاکدست نیستند ولی زیر سوال بردن تمام دین و انقلابی که چشم امید بسیاری از ملتهای حق طلب دنیا به اوست حقا تهمت و توهین و فاقد استدلال است و در جهت به ثمر رساندن خط شبهه است.