سلمان فارسی یکی از طرح های داود میرباقری است که طی چند سال اخی ردر نوبت ساخت قرار داشت. میرباقری پس از ساخت سریال مختارنامه قصد داشت سراغ پروژه مهم و تاریخی سلمان برود، اما به دلیل تزریق قطره چکانی بودجه توسط دولت این پروژه مدتی متوقف شد و میرباقری وارد جریان ساخت سریال شاهگوش شد.

به گزارش مشرق پس از آنکه همکاری مشترک سریال ماه تی تی و شرکت استیل آذین منتفی شد حالا با چراغ سبز مسئولان سازمان صدا و سیما و حمایت همه جانبه مدیر برجسته و زحمتکش سازمان صدا و سیما محمدرضا تخشید پروژه فاخر سلمان فارسی وارد مرحله تولید می شود. ۶۰ درصد از فیلمنامه سریال مذکور به نگارش درآمده و پروژه سلمان با حمایت علی اصغر پور محمدی وارد فاز تولید خواهد شد.