سعید جلیلی که برای شرکت در نخستین سالگرد شهید عرصه روشنگری؛ حاج مهدی مطلبی به مدرسه معصومیه قم رفته بود، گفت: با انقلاب دوگانه انقلابی و غیر انقلابی شکل گرفت و غیر انقلابی‌ها از هر چه رنگ و پسوند انقلاب داشته باشد هراس دارند.

وی افزود: در برابر امیدواری انقلابیون نسبت به آینده، غیرانقلابی‌ها پشیمانی از انقلاب و یاس به آینده را القا می‌کنند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال انتقام از ملتی هستند که انقلاب اسلامی را انتخاب کردند، تصریح کرد: غیر انقلابی میخواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند.

وی گفت: در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، غیر انقلابی خواهان استبداد است.

جلیلی با بیان اینکه غیر انقلابی به دنبال تردید و فتنه انگیری است، افزود: انقلابی به دنبال از خودگذشتگی، روشنگری، غبارزدایی و تبیین اسلام ناب محمدی است و غیر انقلابی به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است.

عضو شورای راهبردی خارجی با بیان اینکه غیر انقلابی به دنبال تهی کردن اسلام از انقلاب و انقلاب از اسلام است، تاکید کرد: انقلابی به دنبال انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی است.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیف انقلابی‌ها گفت: انقلابی‌ها کسانی هستند که کار متقن و محکم انجام میدهند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشورمان شهیدان چمران، احمدی‌روشن و مطلبی را مصادیق انقلابی ذکر کرد و گفت: تفاوت انقلابی با غیر انقلابی آنجاست که انقلابی هزینه میدهد اما غیر انقلابی هزینه میکند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ترور شخصیت‌های انقلابی در اول انقلاب و ترور شخصیت انقلابی‌ها در امروز، به خاطر ترس دشمن از منطق، کارآمدی و نفوذ آنهاست.

فارس/