روابط عمومی سازمان فضای مجازی سراج این سامانه در مرحله نخست ویژه فعالین فرهنگی با شیوه دعوتنامه ای مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.

سامانه پست الکترونیکی سراج از امکانات متعددی از جمله  تقویم فارسی ، میلادی و قمری و سیستم اشتراک گذاری فایل بهره مند است و از اوایل سال ۱۳۹۴ در اختیار علاقمندان و متقاضیان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است تولید سامانه پست الکترونیکی سراج توسط جمعی از جوانان متعهد ومتخصص داخلی انجام شده است.