در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ گروه مستند شبکه سه سیما به سفارش دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مستندی جهت الگو دهی به گروه های تبلیغی از قسمتها و بخشهای مختلف مؤسسه در مرکز فرهنگی یاران سبز موعود عجل الله تعالی فرجه فیلم و گزارش تهیه نمودند که اهم آنها عبارتند از:

مصاحبه با مسئول محترم ستاد رشت، بازدید از مدرسه غیرانتفاعی یاران، بازدید و ارائه کلاسداری از چند مدرسه که توسط روحانیون مؤسسه در حال اجرا بوده است، فیلم برداری از انجام بازی فوتسال در یکی از سالن های شهر رشت، فیلم برداری از برگزاری اردوی تفریحی در یکی از بخش های آستانه اشرفیه، بازدید از سطح شهر رشت و توضیحاتی که توسط حجت الاسلام رضازاده و حجت الاسلام خداپرست داده شد، مصاحبه با مدیر مرکز مشاوره یاران، مصاحبه با چند تن از شرکت کنندگاه در مرحله پذیرش جذب ستاد خواهران رشت.

۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰