در  آیه سوم سوره مائده قرآن کریم می‌فرماید شما دیگر از بیرون نگران نباشید این یعنی خطر اصلی از ناحیه درونی است و نفاق و دودستگی اصلی ترین آن خطرها هستند.

وی افزود: جهان برمبنای سنن الهی پیش می‌رود و قاعده هایی دقیق و اصولی مانند قوانین ریاضی ومنطقی وجود دارد. در آیه دیگر دارد که اگر نزاع کنید فتفشلوا یعنی شکست می خورید  دشمن این را خوب می داند و برای نزاع ما طرح ریزی کرده است.

این استاد دانشگاه درباره نگاه قرآنی به مسائل مختلف ادامه داد: ازسوره مبارکه تحریم می شود این استفاده را کرد که نمود و بروز ایمان و کفر، جامعه زنان هستند و زنان در این عرصه نقش به سزایی دارند و متاسفانه دشمنان از این مسئله استفاده کرده و در تغییر و تحول جوامع استفاده از نقش زنان را در برنامه خود دارند.

علی جلوه ادامه داد: در قرآن کریم سیصد آیه در ارتباط با موضوع نفاق است ولی متاسفانه ما از موضوع نفاق غفلت داشته ایم. در این فتنه های اجتماعی نفاق نقش و قوت خود در تاثیرگذاری بر جامعه اسلامی را نشان می دهد.

وی افزود: هوشمندی و درایت رهبری و بصیرت بخش زیادی از مردم  موجب شد تا نظام از فتنه ها سربلند بیرون بیاید.

این فعال سیاسی ادامه داد: شیطان و حزب او سعی می کنند با بدل سازی برای امور حقیقی و الهی راه را سد کنند. فعالان فرهنگی باید زرگری را به مردم یاد دهند تا فرق اصل با بدل را بشناسند. برای دین و راه خدا بدل می سازند و ما باید هوشیاری و آگاهی مردم را بالا ببریم.

وی افزود: منافقین در زمان رسول مکرم (ص) با  نزدیک شدن به پیامبر سعی در تطهیر خود و نفوذ در صفوف بالایی اسلام را داشتند. برخی از آن ها کسانی بودند که هم سفره رسول خدا(ص) نیز بودند. آمریکا به تعبیر آیه قرآن خود را به سفاهت سپرده است و ارتباط منافقان با جریان امریکایی غالبا برای نان و نام بوده است و منافقان از انقلاب برای خود قلابی درست کردند و کسانی که سفیه باشند از بیرق فقیه عادل بیرون می آیند و به جبهه باطل می گروند.