نقاش و گرافیست کشور گفت: در حال کار روی مجموعه ای هستم که موضوع اجتماعی دارد و به نوعی به مسایل منطقه ای می پردازد.

وی ادامه داد: این مجموعه را چهارمین دوره جشنواره هنر مقاومت خلق می کنم ولی هنوز کار روی آن تمام نشده است.

این هنرمند نقاش اظهار داشت: این مجموعه که دربرگیرنده ۲یا ۳ اثر خواهد بود در حقیقت به ظلم ستیزی و جریان های تکفیری مانند داعش و ارتباط آنها با رژیم صهیونیستی خواهد پرداخت.

زارعی خاطر نشان کرد: البته هنوز نامی برای این مجموعه انتخاب نکرده ام.

کریم زارعی، هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی است که در سومین جشنواره بین المللی هنر مقاومت موفق شد به نمایندگی از ایران، رتبه اول در زمینه نقاشی را کسب کند.