در این مراسم که با حضور جمعی از مردم شهر رودبار انجام پذیرفت خانم ها: معصومه رمضانژاد و مهدیه مرتضایی و آقایان: مجتبی یزدانی، محمد شافعی و مقدم شعبانی برندگان این قرعه کشی شدند.