خلال کردن:

– خارج کردن باقیمانده غذا از لای دندان بوسیله چوب، خلال کردن گفته می شود که بسیار تاکید شده است. توجه داشته باشید که در روایات به خلال کردن پس از غذا تاکید شده و نه مسواک زدن و زمان مسواک زدن قبل از نماز است.

– خلال آوردن بعد از غذا، جزء آداب و اکرام مهمان است.

چوب خلال

– خلال کردن با هر چوبی که تمیز باشد توصیه شده است.

نکته: استفاده از بعضی چوبها نهی شده است مانند نی، انار، گلها و مورد؛ همچنین کاج و سرو که ژن خوره و جذام را به هیجان میاورند و سبب فقر میشوند.

زمان خلال کردن

– بلافاصله بعد از غذا خوردن.

توصیه

 • قبل از استفاده کردن از چوب خلال، بایستی نوک آن شکسته شود تا اولا تیزی آن لثه را زخمی نکند و ثانیا آلودگی نوک خلال از بین رفته و با قسمت داخلی خلال که تمیز هست خلال شود.
 • چیزی که با خلال از دهان خارج می شود را نباید خورد
 • هنگام خلال کردن نباید آب نوشید مگر پس از سه بار چرخانیدن آب در دهان.

خواص:

 • باعث سلامت دهان، دندان و لثه.
 • پیشگیری از پوسیدگی دندان
 • پیشگیری از جرم دندان
 • تمیز کردن و خوشبویی دهان
 • درمان سرخی روی صورت
 • افزایش روزی انسان

نکته: عدم استفاده از خلال سبب بیماری و فساد دندان ها می شود.

توضیحات:

 • پیامبر (صلی الله علیه و آله) خلال کردن را جزء واجبات برشمردند (واجبات پاکیزگی نه شرعی)
 • خلال کردن امری آسمانی و مبتنی بر وحی است.
 • پیامبر (صلی الله علیه و آله): جبرئیل بر من نازل شد و مسواک زدن، خلال کردن و حجامت کردن را برای من آورد. [ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺝ ۶، ﺹ ۳۷۶]
 • روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) خلال کنید چون جزء پاکیزگی است و پاکیزگی از ایمان است و ایمان کامل نمی شود مگر با خلال کردن.
 • پیامبر فرمودند خداوند رحمت کند خلال کنندگان را! کسانی که خلال میکنند از باقیمانده غذا در دهان زیرا اگر غذا بماند، فاسد میشود و بوی بد آن فرشته را اذیت میکند. [ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ، ﺝ ۲، ﺹ ۳۷۷]
 • در خانه اهلبیت خلال آماده بوده و به مهمان نیز میدادند که جزء تکریم مهمان محسوب میشود.

منبع: إرشادات الرسول المصطفى صلى الله علیه و آله فی الصحه و طول العمر،آیت الله عباس تبریزیان