اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور از مردم نمازگزار نماز عبادی – سیاسی جمعه خواست، ندای ملت ایران را به گوش ریاست قوه قضاییه برساند و علاوه بر اعلام حمایت خود از دستگاه قضا خواستار اجرای عدالت در مورد پرونده آقازاده معروف شوند.

دانشجویان خطاب به مردم تأکید می‌کنند: در حالی که حکم رحیمی امیدها را زنده کرده که با هر کسی در هر سطحی اگر خلافی کند برخورد می شود  و این حرکت جای تقدیر داشت اما خبر ها حکایت از آن دارد که قوه قضاییه در چند ماه گذشته به شدت زیر فشار باندهای قدرت و ثروت قرار گرفته است تا در مورد پرونده آقازاده مفسد چشم را بر خطاهای وی ببندند.

به نظر می رسد که اگر حکم مهدی هاشمی عادلانه نباشد جفایی در حق جمهوری اسلامی رخ خواهد داد که نتیجه اش بی اعتمادی مردم به نظام و رعایت عدالت در آن خواهد شد پاک کردن یا نادیده گرفتن این همه اتهام در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی که امروز برای همه روشن است ناامیدی در برابر آرمان عدالت است‬.