سجاد سرافراز، دبیر اولین اجتماع مداحان، شاعران و مدیران هیئات استان گیلان که روز گذشته در رشت برگزار شد با اشاره به راه اندازی مجمع ذاکرین اهل بیت علیهم السلام و مجمع شاعران آئینی در ماه های آینده در گیلان گفت: این مجامع را به منظور انسجام و هم افزایی هیئات مذهبی راه اندازی خواهیم کرد تا در پی آن بتوانیم کارها و برنامه های مربوط به این حوزه را به شکل تخصصی پیگیری نمائیم.

سر افراز با اشاره به اهداف برگزاری اولین اجتماع مداحان، شاعران و مدیران هیئات استان گیلان گفت: با توجه به نزدیک شدن ماه شور و حماسه و ایثار، محرم الحرام، بر خود فرض دانستیم که مقدمات میزبانی نشست استانی ذاکران و شاعران و مدیران هیئات مذهبی برتر استان گیلان را که دارای دغدغه های انقلابی و ولایی هستتند، فراهم آوریم و اهدافی مهم و موثر را در این نشست برای آنان پیش بینی کردیم.

وی با برشمردن این اهداف گفت: ایجاد شور حسینی در طلیعه محرم، تعامل بیشتر ذاکران و شاعران شهرستان های مختلف با یکدیگر، پشتیبانی فکری و محتوایی مناسب برای محرم و صفر امسال، ایراد دغدغه های اصلی برای یک هیات تراز انقلاب و همچنین مطالبه این مهم از مسئولین هیئات مذهبی، متذکر شدن مجدد و مکرر آسیب ها و آفاتی که می تواند دامنگیر هیئات مذهبی و عوامل آن شود، جریان شناسی مسائلی که در مقابله حرکت عظیم عاشورا قرار گرفته اند و برپایی نشست تخصصی ذاکران و شاعران به شکل کارگاهی در حوزه فنون روضه و مقتل و همچنین فن بیان از جمله مهمترین اهداف این اجتماع مبارک بود.