تعدادی از اعضای کانون صفای مجموعه جنة المهدی(عج) با خانواده شهید محمد اسماعیل زورمند دیدار کردند.

در این دیدار که علاوه بر پدر و مادر آن شهید بزرگوار، برادر ایشان نیز حضور داشتند، از ذکر خاطره و سجایای اخلاقی شهید صحبت به میان آمد.

مادر شهید با ذکر خاطره از چگونگی رفتن شهید به جبهه های جنگ تا روز شهادت و نحوه شهید شدنش را برای اعضای مجموعه ذکر کردند.

پس از ایشان،  پدر گرامی  شهید محمد اسماعیل زورمند با ذکر خاطره ای از شهید جلسه را به پایان رساندند.

در انتها  نیز از پدر و مادر شهید زورمند به پاس زحمات و مجاهدت هایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.