دکتر مظفر نامدار پیرامون برجام و سرنوشت آن گفت: تجربه بنده می گوید که برجام مسئله اصلی آمریکایی ها نیست و مسئله اصلی همان چیزی است که مقام معظم رهبری می گویند و از نظر بنده همان بحث نفوذ است.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه های ایران در ادامه با اشاره با تلاش آمریکا در سالهای پس از انقلاب در مقابله با نظام گفت: آمریکایی ها تا الان هزاران ترفند در برابر ایران به کار بردند و برجام یکی دیگر از این ترفند هاست؛ مثل ترفند قطع نامه ۵۹۸ یا تحریم ایران و… و همیشه همین وضع بوده است. از نظر بنده برجام حداقل امتیازی که می تواند از ایران بگیرد بدون در نظر گرفتن بحث های علمی در فن آوری هسته ای است، چون آنها می دانند که تکنولوژی را نمی توانند کنار بگذارند.

دکتر نامدار در ادامه با اشاره به اهداف آمریکا در اجرای برجام گفت: آنها می خواهند نقش و تاثیری که انقلاب اسلامی در منطقه ایفا می کند را و مهم ترین نقش که همان خط مقدم مقابله با مطامع صهیونیستی است را کنترل کنند. بنده این موضوع را شبیه به قطع نامه ۵۹۸ می دانم. آنها می خواهند پرستیژ ایران را با این اقدامات از بین ببرند.

دکتر نامدار در ادامه با اشاره به نقش دولت در مقابله با نقشه نفوذ دشمن گفت: ما کاری با دولت مردانمان نداریم، چون آنها به جای اینکه برای مردم کار کنند و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنند، اینها را ابزار می کنند برای حذف رقبا و برای گرفتن حوزه قدرت بیشتر. مخصوصا در انتخابات و بازی کردن با معیشت مردم.