دومین کارگاه تخصصی با موضوعیت خانواده با حضور حجت الاسلام علی اکبر نژاد صفری  و استاد ابراهیم آگاه به همت موسسه تحکیم خانواده حیات طیبه در پارک ملت رشت برگزار شد.