رضا اسماعیلی با اشاره به جلد چهار کتاب «خلوت انس» گفت: تقریبا بیش از ۵۰ درصد از کارهای مربوط به این اثر تمام شده است، ولی چون هیچ عجله ای برای انتشار آن ندارم، زمان چاپ «خلوت انس» مشخص نیست.

وی ادامه داد: با خانواده استاد مشفق نیز صحبت کردیم تا بتوانیم دست نوشته های وی را از اشعار شاعران دیگر و همچنین وصیت نامه هایشان در جلد چهارم این اثر منتشر کنیم.

این پژوهشگر ادبی اظهار داشت: علی رغم اینکه در ۳ جلد قبلی «خلوت انس» اخوانیه های شاعران منتشر میشد، ولی در جلد چهارم این اتفاق نمی افتد و تنها زندگی نامه شاعران معاصر را منتشر خواهیم کرد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: امیدواریم که جلد چهارم «خلوت انس» به نمایشگاه کتاب برسد؛ ولی باز هم تاکید می کنم که هیچ عجله ای برای چاپ آن نداریم.