رئیس مرکز بررسی های دکترینال  در پاسخ به این سوال که آیا جامعه دچار آسیب، بحران یا انقلاب جنسی است، گفت: ما درگیر انقلاب جنسی هستیم و باید برای بررسی دقیق شاخصه‌ها و مصادیق این مسئله جلسات مبسوط  سلسله مباحث «زنای ذهنی» کلبه کرامت را پیگیری کنید.

حسن عباسی تفریح و سرگرمی را راهکار کوتاه مدت مقابله با بحران جنسی ندانست و اضافه کرد: اینها مثل مُسکنی است که به معتاد داده می شود و لذا مگر انقلاب اقدام کوتاه مدتی است؟ انقلاب اقدام ضدانقلابی می‌خواهد.

وی در انتها افزود: مرکز بررسی‌های دکترینال تنها مجموعه ای است که به صورت تخصصی در این موضوع ورود داشته و لازم است این بحث به صورت علمی و به دور از فضای ژورنالیستی بررسی گردد.