ملّت بزرگ ایران این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد؛ نباید بگذاریم دوباره برگردد؛ نباید بگذاریم از در رفت، از پنجره برگردد؛ نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند؛ دشمنی اینها تمام نمی شود. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

دانلود پوستر | نباید اجازه دهیم نفوذ پیدا کند