خانواده، نهادی بی جای گزین

 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «خانواده، محبوب ترین نهاد نزد خداوند است» بر این اساس، مقدس ترین نهاد نیز خواهد بود. بی گمان، بر اثر تشکیل خانواده، نیمی از سلامت روانی و دینی فرد و جامعه تضمین می شود، چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید:

کسی که ازدواج کرد، نیمی از دین خود را به دست آورد و برای به دست آوردن نیمه دیگر دین خود، از تقوا مدد گیرد

به نظر می رسد که در عصر کنونی، باید بیش از هر زمان دیگر به حفظ و استحکام بنای خانواده همت گمارد؛ زیرا دنیای امروز به دهکده ای جهانی تبدیل شده و عصر ارتباطات و دوره انفجار اطلاعات نام گرفته و شبکه های اینترنتی نیز راه را برای برقراری ارتباط با همه دنیا هموار کرده است. به رغم این به دلیل دوری انسان مدرن از خدا و معنویات اصیل دینی، غربت وی بیش از هر زمان دیگر است و لذا مشکلات و سرگردانی های نوینی فرا راه آدمیان قرار گرفته است. در چنین شرایطی، وجود خانواده ای صمیمی و سالم، مؤثرترین نقش را در رهایی فرد از اضطراب ها و سرگردانی های حاصل از این همه ارتباطات گسترده می تواند بر عهده گیرد.

این ارتباطات گسترده اجتماعی و پیوندهای بیرونی افراد جامعه، هرگز خلأ نیاز به محبت های عاطفی و صمیمیت های خالص میان اعضای خانواده را پر نمی کند. هیچ کس برای انسان، پدر، مادر، برادر و خواهر نمی شود و کسی جز همسر مهربان و دل سوز، حامی و مددکار آدمی نمی شود و هیچ جا نیز برای انسان، امن تر و آرامش بخش تر از خانواده نخواهد بود. آری، خانواده، نهادی است بی جای گزین که رقیبی برایش تصور نمی شود.

ناگفته نماند که برای تحقق یافتن جامعه ای سالم و آرام و کشوری به دور از دغدغه ها و آشوب ها، پیش از هر چیز باید به فکر ایجاد خانواده ای سالم بود؛ زیرا جامعه سالم، از متن خانواده سالم می جوشد.

پیام متن:

۱٫ در عصر انفجار اطلاعات، خانواده بیش از پیش بر آرامش روانی و سلامت دینی انسان ها تأثیرگذار است.

۲٫ هیچ کس نمی تواند نقش اعضای یک خانواده صمیمی را برای فرد ایفا کند و بدین ترتیب، خانواده، نهادی بی جای گزین است.