محسن نیازمند فعال فرهنگی در خصوص وحدت بین حوزه ودانشگاه، اظهار داشت: طلایه‌دار وحدت حوزه و دانشگاه، حضرت امام خمینی (ره) وشاگردانشان بودند که این موضوع با بررسی فضای موجود در حوزه و دانشگاه و آسیب شناسی دقیق انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این مسیر توسط شهید مطهری و مقام معظم رهبری پیگیری می‌شد، افزود: ایشان تاکید بر عملیاتی داشتن وحدت حوزه و دانشگاه داشتند و از طرفی با همه پیگیریها و تلاشهایی که دراین حوزه انجام شد، به آن افق و قله ای که باید برسیم، نرسیدیم.

این فعال فرهنگی درادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی سعی می کردند که گفتمان سازی هایی را چه در دانشگاه و حوزه برای تشکیل این مسیر فراهم کنند، تصریح کرد: از کرسی های آزاد اندیشی و کرسی های نظریه پردازی و بررسی نظریات رایج در غرب چه در دانشگاه ها و چه در حوزه، بسترهایی بنا بوده فراهم شود اما با توجه به کج اندیشی هایی که وجود داشته این مسیر در قالب محتوا صورت نگرفته است.

 نیازمند در پایان گفت: اولین چیزی که در این وحدت مطرح است وحدت مبنایی است. زمانی که وحدت مبنایی صورت گیرد، سمت و سوی پژوهش ها در حوزه و دانشگاه در یک سمت حرکت خواهد کرد وجهت گیری آن به یک سمت خواهد بود. این جهت گیری آثارش برای رفع بسیاری از مشکلات از جامعه موثر خواهد بود و گامهای بسیار سریع تری را برای رسیدن به تمدن اسلامی برخواهیم داشت واین مهم تاثیر زیادی در جامعه خواهد داشت.