محسن نیازمند، در خصوص حکم مقام معظم رهبری برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مطالباتی بسیار مهمی در حکم مقام معظم رهبری است که تاکنون عملیاتی نشده و هنوز نقاط مغوف در آن دیده می شود، شورای عالی انقلاب فرنگی هنوز نتوانسته فرهنگ فضای دانشگاه را جاری و ساری کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در آخرین دیدارشان با شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلی دقیق به خلاهای موجود در این شورا اشاره کردند.

این فعال فرهنگی معتقد است: رویکرد وزرا سیاسی است ، این رویکرد از پیش روی حرکت های علمی جلوگیری می‌کند که مقام معظم رهبری در این حکم به آن اشاره کرده اند.

نیازمند با اشاره به مطالبات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: امروز تهدیداتی فرهنگی از سوی دشمن رخ می‌دهد که برای این تهدیدات ثانیه به ثانیه برنامه ریزی شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید تحولی در جبهه گیری فرهنگی داشته وبرنامه ریزی جدی برای مقابله با این تهدیدات انجام دهند.

  وی با اشاره به متن این حکم  انسجام شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای حمایت از جوانان مومن انقلابی دانست و گفت: هیچ برنامه ریزی دقیقی در حوزه فرهنگی تولیدی مشاهده نمی‌شود ودر آمدهای نهاد ها صرف فعالیت های بیهوده می‌شود؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید موانعی ساختاری که بر سر راه  جوانان مومن انقلابی است را برطرف کند وحرکت این جوانان را جهت دهی کند.

این فعال فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد : فعالیت های این جوانان در حوزه های قرآنی و هیات و … نقش تاثیر گذاری در جامعه دارد زیرا از بطن جامعه جوش می‌آید  و باعث می‌شود که تهدیدات از بین رود.