روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز که منتسب به خانواده هاشمی رفسنجانی است در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به جنتی از تلاش جنتی برای جمع‌آوری اسناد علیه منتقدان خود خبر می‌دهد.

روزنامه آرمان امروز نوشت: روز گذشته خبری به «آرمان» رسید که «تمام می‌شود» با توجه به این خبر به نحو دیگری معنا شد. خبر اینچنین بود: «قرار است آقای جنتی به زودی موضوعاتی را افشا کند» اما این موضوعات چیست؟ آنطور که این منبع نزدیک به جنتی می‌گفت، «افشاگری وزیر ارشاد درباره ماهیت فشارها بر این وزارتخانه است یعنی هویدا خواهد کرد که این فشارها از دایره سیاسی بودن یا حتی فرهنگی و اجتماعی بودن جداست و برخی موضوعات شخصی در این امر دخیل است!»

زمانی که از این منبع آگاه سوال شد چه زمانی قرار است جنتی افشاگری کند؟ گفت: «اکنون در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و مدارک برای اعلام مستند این موضوع هستند و به محض آماده شدن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.»