این کتاب شامل گفتار‌ها و گفتگوهایی است که به مناسبت برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار به کوشش موسسه اشراق در تهران برگزار شده است و شامل بخشهای زیر است: «سینمای ملی؛ تأملات نظری و رهیافتهای انتقادی» (دکتر شهاب اسفندیاری)، «راهکارهای رسیدن به سینمای متعالی اسلامی و انقلابی» (علیرضا رضاداد)، «آسیب‌شناسی پرداخت مضامین دینی و انقلابی در سینما» (میزگرد سید ناصر هاشم‌زاده و احمد شاکری) و «آسیب‌شناسی جشنواره‌های سینمایی ایران» (میزگرد محمد خزائی و محمدرضا عباسیان).

در بخشی از مقدمه سید حسین شهرستانی، مدیر موسسه اشراق برکتاب جشنواره، مردم و سینمای ملی می‌خوانیم: «انقلاب اسلامی مردم ایران، درسرزمینی طلوع کرد که خاک آن با هنر و فرهنگ و ادب سرشته است و طبعاً چنین تحول سترگی نمی‌توانست در آیینهٔ هنر جلوه‌گری نکند. هنر انقلاب اسلامی که تمثال حقیقت انقلاب است، عمری به درازای خود انقلاب دارد. که پا به‌ پای آن قدم برداشته و در فراز و نشیب و کامیابی‌ها و ناکامی‌های آن، همدل و همزبان بوده است. پس انقلاب اسلامی را چه بهتر که در آیینهٔ خوش‌نمای هنر انقلابی تماشا کنیم. جشنواره‌ عمار، آیینه‌ای است در برابر این آیینه که انعکاس روح انقلابی و دینی و انسانی مردم ایران را، به نمایش می‌گذارد. جشنوارهٔ عمار خود یکی از رویش‌های انقلاب است که مسئولیت گرد هم آوردن هنرمندان متعهد انقلاب را به عهده گرفته است.»

وی در ادامه می‌نویسد: «مسألهٔ مهم هر حرکت اجتماعی و هر نهضت انقلابی مسألهٔ نسبت تفکر و آرمان با هنر و صورت‌های ظهور امر هنری است. در هر حرکت تاریخی اصیل، هنر و صورت‌های تحقق آن، بی‌آن‏که تکلّف و تصنّعی در کار باشد، مجلای ظهور حقایقی است که در آن حرکت تاریخی بسط و ظهور یافته است. پیدایی این پیوند و تکوین این یگانگی، به هیچ وجه محصول ارادهٔ برنامه‌ریزان و حاکمان نیست. و اگر نه در بطن تطور اجتماعی رخ دهد، در هیچ جای دیگر رخ نخواهد داد. هر چند به اسبابی می‌توان به دمیده شدن روح تعهد در کالبد هنر مدد رساند. موسسه‏ اشراق ـ به عنوان مرکز راهبردی جبههٔ فکری انقلاب اسلامی ـ در نظر داشت تا با برگزاری نشست‌های چند گانه‌ای در حاشیهٔ جشنوارهٔ عمار، گامی در جهت پیوند اندیشه و هنر بردارد، تا از یک سو اهل نظر به مقولهٔ هنر و اثر هنری التفات یابند و از طرف دیگر اهل هنر به ساحت تفکر و نظر، تذکر یابند.»

کتاب «جشنواره، مردم و سینمای ملی» در ۱۰۶ صفحه، دورنگ، قطع پالتویی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰۰ تومان عرضه شده است. دفتر نشر معارف در این حوزه، تاکنون کتاب «راز رسانه: گفتار‌ها و گفتگوهای نادر طالب‌زاده» (۲جلد) و «دین در دام درام: مجموعه نقدهای سینمایی و تلویزیونی نعمت الله سعیدی» را منتشر کرده است و به زودی کتابهای «لذت با بوی باروت: گفتگو با هنرمندان انقلاب اسلامی» (به کوشش محمدمهدی خالقی)، «درآمدی بر هنر انقلاب» (مقالات و یادداشتهای محسن صفایی فرد) و «جشنواره مردمی فیلم عمار» (مجموعه یادداشت‌ها، گفتار‌ها و گفتگو‌ها) را منتشر می‌کند.