حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی با اشاره به تلاشهای کمیته بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر به مهر گفت: برای تنظیم این طرح کمیته با آیت الله مهدوی کنی، آیت الله مصباح، آیت الله یزدی و آیت الله مظاهری مشورت کرده است. علاوه بر این سرشناسان حوزه و دانشگاه نیز مورد مشورت کمیته طرح امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفتند.

رئیس کمیته تهیه طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: این کمیته با اعضای شورای نگهبان نیز در خصوص تهیه این طرح مشورت کرد تا مواد طرح با قانون اساسی و قوانین پایین دستی مغایرتی نداشته باشد و در صحن علنی مجلس مورد ایراد قرار نگیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش نویس این طرح را مورد بررسی قرار داده و نظارت خود را اعلام کرده است.

رئیس کمیته تهیه امر به معروف و نهی از منکر گفت: این طرح 24 ماده دارد و امر به معروف و نهی از منکر را مربوط به مسایل ظاهری جامعه دانسته و به مسایل درونی افراد کاری ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این مجازاتهایی برای تعرض کنندگان به آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظر گرفته شده است و دستگاه هایی نیز مسئول شدند که برای اجرای این قانون آیین نامه داخلی تصویب کنند.

آقاتهرانی تاکید کرد: دولت ملزم شده است نسبت به کارکنان خود ضوابط را به صورت جدیتر رعایت کند و از آمران به معروف حمایت نماید.

نماینده مردم تهران با تاکید بر این که این طرح برخورد فیزیکی آمران به معروف و ناهیان از منکر را منع کرده است، گفت: بر اساس این طرح امر به معروف و نهی از منکر باید لسانی باشد اما دستگاهی اجازه ندارد آمران به معروف را توقیف و یا مجازات کند.