جبهه فرهنگی حجاب و عفاف، مجموعه ای از موسساتی است که برای عفت اسلامی گرد هم جمع شده اند، برپایی جشنواره ملی حجاب و عفاف از عظیم ترین پروژه های این جبهه در سال جاری است.

  وی افزود: فراخوان این جشنواره در یک ماه آینده منتشر می‌شود، جبهه فرهنگی حجاب و عفاف برای نهادینه کردن فرهنگ عفت اسلامی در حال تولید بانک های اطلاعاتی از قبیل لوح فشرده، نشریات الکتریکی، است که عفت اسلامی را به مخاطبان آموزش دهد.

این فعال فرهنگی راجع به برنامه این ستاد برای حماسه 9 دی اظهار داشت: حماسه 9 دی نقطه عطف انقلاب اسلامی است که خط قرمزی برای یک جریان بسیار سنگینی بود که حاکمیت ناب اسلامی را هدف گرفته بود، در این راستا  جبهه فرهنگی حجاب و عفاف در تهران و مشهد در گردهمایی ها فعال است.