رشد روز افزون گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا یا به عبارت دیگر حوزه تمدن غرب آن هم در مرکز مسیحیت در دنیا موجب هراس دولتمردان و صاحب منسبان غربی شده است.

بر اساس اعلام نتیجه تحقیقات مؤسسات معتبر اروپایی و آمریکایی تا ده سال آینده در بسیاری از کشورهای اروپایی، اسلام دین اول آن کشورها و تا پنجاه سال آینده اسلام دین اول کل اروپا خواهد بود.

با شرایط فعلی جمعیت در اروپا، این نتیجه، واقعی به نظر می رسد که میزان زاد و ولد در میان خانواده های مسیحی یک یا نهایتا دو فرزند است اما در جامعه مسلمان اروپا تولید نسل دو تا سه برابر آمار مسیحیان می باشد. به همین منظور هراس سران اروپایی و آمریکایی از رشد روز افزون اسلام در آمریکا و اروپا باعث پیاده سازی پروژ اسلام هراسی توسط آنان شده است.

در واقع حادثه حمله ی تروریست های تکفیری به دفتر مجله شارلی ابدو و چاپ کاریکاتور موهن پس از آن حادثه یک نمایش فُکاهی و طنز توسط دولت فرانسه می باشد.

اوج این طنز جایی بود که در راهپیمایی ضد تروریسم در پاریس رئیس بزرگترین تروریسم دنیا که خود مروج تروریسم دولتی است (بنیامین نتانیاهو) در صف اول این راهپیمایی قرار داشت. ابزار اسلام هراسی به مثابه دو لبه ی قیچی که در دست غرب می باشد یکی تجهیز تروریست های تکفیری و داعشی با معرفی آن به عنوان ماهیت حقیقی اسلام به کل دنیا و لبه دیگر آن که به دست انگلستان ساخته و پرداخته می شود همان جریان شیعی لندنی (شیرازی ها) جهت مخدوش نمودن چهره واقعی شیعه در اذهان عمومی دنیا است.

در این زمینه وظیفه جبهه فرهنگی انقلاب آگاه سازی و بصیرت افزایی برای عموم از طریق رسانه هایی است که در اختیار دارد. بی شک تبیین ریشه ها، اهداف و شناساندن عوامل این پروژه سخیف به آحاد جامعه باعث بیداری عموم مردم نسبت به توطئه های جبهه ی استکبار و انتخاب بهترین موضع در برابر آنان خواهد شد، در این زمینه باید توجه داشت که در این حیطه باید کار ایجابی کرد.