گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی در نظر دارد به منظور تسهیل در دسترسی آثار خود، نسخه الکترونیک تعدادی از کتاب‌های خود را در اختیار مخاطبان قرار دهد. در این برنامه کتاب‌های پرمخاطب در سال‌های اخیر در اولویت قرار می‌گیرند.

کتاب «سلام بر ابراهیم» شامل خاطراتی از شهید ابراهیم هادی از جمله این کتاب‌هاست که در سال‌های اخیر همواره یکی از کتاب‌های پرمخاطب انتشارات این گروه فرهنگی بوده است. این اثر با ارائه خاطراتی از دوستان و همراهان شهید هادی، نشان‌دهنده شخصیت این شهید بزرگوار است.

«سلام بر ابراهیم» تلاش دارد تا از گذر خاطرات و گفته‌های دیگران، شخصیت ابراهیم هادی را به عنوان یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس به مخاطب معرفی کند. در این راه، کتاب با استفاده از بیانی داستان‌گونه بر روایت‌های کتاب جذابیت بخشیده است. بخش اول کتاب، به زندگی‌نامه شهید اختصاص دارد. شهید هادی در یکم اردیبهشت ماه سال ۳۶ در خانه‌ای اجاره‌ای در خانواده‌‌ای مقید و مذهبی متولد می‌شود. هرچند صاحب خانه سه پسر و یک‌دختر دارد، از تولد فرزند جدید سر از پا نمی‌شناسد و پیوسته خدا را شکر می‌کند. کاسب محل که به کسب حلال معروف است، نام پسر را هم انتخاب کرده است: «ابراهیم»؛ نماد مقاومت و توکل. بعدها هادی درباره پدرش چنین گفته است: «اگر پدرم بچه‌های خوبی تربیت کرد، به خاطر سختی‌هایی بود که برای رزق حلال می‌کشید…».

این کتاب در سال گذشته به زبان اردو نیز ترجمه و در کشمیر منتشر شد.