این فعال فرهنگی استان گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت حضور مردم در جریان ها و حوادث اجتماعی و سیاسی گفت: مردم باید دشمن و جریانهایی که در مسیر باطل هستند را بشناسند تا زمان بروز فتنه واهمه ای نداشته باشند، فتنه باعث غربال گری نیروهای انقلاب و بیداری جامعه شد.

توفیقی رصد فرمایشات مقام معظم رهبری را وظیفه نخبگان جامعه برای جلوگیری از فتنه ای جدید دانست و افزود: نخبگان فرهنگی باید فرمایشات مقام معظم رهبری را در محافل خصوصی خود رصد و تحلیل کنند و برای عملی کردن آنها در سطح جامعه تلاش کنند در غیر این صورت احتمال آسیب دیدگی وجود دارد.