نرم افزار بازی «محله با صفا» با موضوع خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی و همچنین نرم افزار بازی «نبرد هور» با موضوع شناسایی و تخریب در دوران دفاع مقدس با محوریت معرفی رزمندگان غواص، دو نرم افزار بازی ویژه تلفن همراه است که در سالن اجتماعات سازمان فضای مجازی سراج و توسط خانم دکتر لاله افتخاری رونمایی شد.لازم به ذکر است سومین نرم افزاری که در حاشیه این مراسم رونمایی شد، نرم افزار «مردان ماندگار» است که این نرم افزار نیز اولین مجموعه داستانهای مصور درباره مشاهیر بزرگ ایران به سه زبان می باشد.

۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۲-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۳-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۴-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۵-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۶-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۷-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۹-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۰-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۱-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۲-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۳-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۴-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۵-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۶-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۹-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۳۰-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۳۱-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۳۲-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۳۳-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۳۴-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۱۸-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲ ۱۳۸۴۵۳-۳۹۶۴۲۸-۱۴۳۸۷۶۸۶۱۲