خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی نوشت: “۲۰ درصد آمریکائیان یعنی معادل ۴۲ میلیون نفر، هرگز ازدواج نکرده‌اند. این رکورد بی‌سابقه، تغییری اساسی در وضعیت جمعیتی و اجتماعی را در آمریکا نشان‌ می‌دهد.”

خبرگزاری رویترز افزود: “یک همه‌پرسی توسط مرکز تحقیقات «پیو» منتشر شده که حاکی از آن است که چندین عامل سبب افزایش تعداد بزرگسالانی است که هیچگاه ازدواج نکرده‌اند. از جمله بالا رفتن سن ازدواج، و افزایش افرادی که بصورت نامشروع بچه‌دار می‌شوند.”

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۲۳ درصد مردان و ۱۷ درصد زنان ۲۵ ساله و بالاتر هرگز ازدواج نکردند، که نشان‌دهنده شکاف و مشکلات عمیق اجتماعی در آمریکا است. گفتنی است در سال ۱۹۶۰ میلادی، ۱۰ درصد مردان و ۸ درصد زنان هرگز ازدواج نکرده بودند.

گزارش مرکز تحقیقاتی پیو می‌گوید، “تغییر در نگرش عمومی، وضعیت دشوار اقتصادی و تغییر الگوهای جمعیتی همگی احتمالا کمک می‌کنند به افزایش سهم بزرگسالانی که هیچگاه ازدواج نکرده‌اند”. البته این مرکز به کمرنگ شدن اعتقادات مذهبی مردم آمریکا و ترویج سبک زندگی مادی در بین مردم این کشور و دیگر کشورهای غربی که سبب کمرنگ شدن جایگاه خانواده و ایجاد شکاف در جامعه آمریکایی شده است، اشاره نکرد.

بر اساس گزارش این مرکز تحقیقاتی آمریکایی، در سال ۲۰۱۲، ۳۶ درصد از سیاه‌پوستان یعنی چهار برابر سال ۱۹۶۰، ازدواج نکرده بودند. سهم بزرگسالان هرگز ازدواج نکرده برای سفیدپوستان در همین مدت تقریبا ۲ برابر شد، یعنی به ۱۶ درصد و برای اسپانیایی‌تبارها به ۲۶ درصد رسید.

سن متوسط نخستین ازدواج در آمریکا برای زنان ۲۷ و برای مردان ۲۹ سال است. این نسبت در سال ۱۹۶۰ میلادی ۲۰ و ۲۳ بود و نشانه دهنده بی‌علاقگی مردم آمریکا به ازدواج شده است. این آمارها که توسط مراکز تحقیقاتی آمریکایی انجام شده، به خوبی نشان دهنده فروپاشی جامعه این کشور است.