در حالی که همچنان بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره پیشنهاد قبلی آمریکا به ایران مبنی بر قطع ارتباط میان سانتریفیوژها به جای کم کردن تعداد آنها ادامه دارد، آسوشیتدپرس از ارائه یک پیشنهاد دیگر توسط نمایندگان واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهد. براساس این پیشنهاد ایران می‌تواند نیمی‌از سانتریفیوژهای فعلی خود – ۴۵۰۰ سانتریفیوژ از ۹۴۰۰ سانتریفیوژ- را حفظ کند. معنای این پیشنهاد حذف ۳۹۰۰ دستگاه سانتریفیوژ می‌باشد.

قطع اتصالات سانتریفیوژها پیشنهاد فریبکارانه مشابهی است که از سوی آمریکایی‌ها ارائه شده است. آمریکایی‌ها پیش از این مدعی بودند ایران باید ۱۵۰۰ سانتریفیوژ داشته باشد.اما صرف نظر از چند و چون این اظهارنظرها، تکلیف لغو تحریم‌ها همچنان در محاق ابهام است و آمریکایی‌ها قصد دارند وعده لغوتحریم‌ها را به ۱۰ سال دیگر حواله دهند!

ایران براساس توافق ژنو به تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو پرداخت و تمام ذخایر سوخت ۲۰ درصد خود را اکسید و خنثی‌سازی کرد! در این مدت ادامه ساخت راکتور اراک نیز متوقف شد و به نظر می‌رسد پیشنهادهای جدید ادامه همین سیاست تعلیق تدریجی است!