به نام خدا

سوگواره ای برای اسلام ناب محمدی . . .

در عصرحاضر و در پیچ تاریخی پیش روی ،هر روز و هرشب و قایعی به چشمانمان می آید و گوش های مامستع رخ داداهای می شوند که هر چه بیشتر فقدان بصیرت را نه در منطقه ای خاص بلکه در پهنه گیتی و همه جوامع بشری احساس می کنیم.

غزه مظلوم ، عراق ستمدیده، سوریه عزیز که مورد هجمه مستکبرین قرار گرفته ، انفجارهای پاکستان و مظلومیت و محرومیت ناتمام مردم افغانستان و حال، مظلومیت یمن مقاوم در تمام این رخ داد ها آن چیزی را که موتور محرک این شرارتهای است محور عبری ، عربی، غربی است . مثلث شومی که یک سر آن اسرائیل غاصب و صهیونیست غیر قابل گذشت  و جلادان شاخصی چون شارون و موشه دایان دیروز و پرز و نتانیاهوی امروز .ضلع دیگر این مثلث آمریکا و هم پیمان های اروپایی او و جلادانی مثل بوش و اوباما و مارگراید چه دیروز و کامرون امروز و ضلع سوم وهابیت انگلیسی با سردمداران جانی چون فهد، عبدالله ، سعود الفصیل و شیخ سلمان آلزایمری امروز و اما درمقابل این مثلث شوم مشت محکم و عزم راسخی به نام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تفکر ولایت فقیه امام راحل (ره) و سردمداری امام خامنه ای عزیز و سردارانی چون سید عزیز مقاومت  سید حسن نصرالله و بدرالدین یمن می باشد. در تمام این وقایع اخیر آن گروهی که ندای اسلام ناب محمدی را سر می دهد محور مقاومت می باشد و آن گروهی که کارشان قتل و خونریزی و غارت و تاراج است.

امروز نوک پیکان این جنایت ها  یمن مظلوم و مقاوم است در کنار خواب سازمان های بین الملی و بانکی مون رئیس نائب سازمان ملل متحد شب و روزی نیست که از سرزمین پیغمبر(ص) و علی(ع) وحشیان آل سعود بمب ها  و موشک ها را بر سر مسلمانان مظلوم نریزند امروز ندای پیغمبر را با گوش جان بشنوید که هر کس صدای مظلومی را بشنود و او را جواب نگوید مسلمان نیست .(من سمع ینادی یاللمسلمین فلمن یجبه فلیس بمسلم)

پیغمبر عزیز که مصداق بارز اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بود مربی بزرگ مقاومت می باشد البته نمونه ای از این مقاومت را سوم خرداد ۶۱ جوانان ما در خرمشهر آفریدند امروز ندای پیغمبران الهی از آدم تا خاتم ندای امامان عزیز و بزرگوار از علی مرتضی تا مهدی صاحب الزمان ندای علمای برحق از شیخ مفید و سید بن طاوس تا امام و بهجت و رهبرفرزانه ،مقاومت در مقابل جور است.

اسلام ناب محمدی امروز مساوی با مقاومت است

اللهم الجعلنی من حزبک فان حزبک هم المفلحون والجعلنی من جندک فان جندک هم الغالبون والجعلنی من اولیائک فان اولیائک لاخوف علیهم ولاهم یحظنون

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت