در این نمایشگاه که متشکل از ۲۶ عکس نوشته در رابطه با جنایات آمریکا بود در شهرداری رشت برپا گردید.

نمایشگاه-مرگ-بر-آمریکا (۱) نمایشگاه-مرگ-بر-آمریکا (۲)