برنامه یک ساعت مطالعه در اردوی مشهد کانون تربیتی ثارالله رشت با هدف ارتباط بیشتر متربیان با کتاب در اوقات استراحت آن ها در طول اردو برگزار شد و از کتبی با محوریت دفاع مقدس ، معرفی بزرگان تشیع استفاده شد.

و همچنین در ابتدای برنامه با متربیان در رابطه با نحوه مطالعه صحیح و شیوه تمرکز هواس در هنگام مطالعه اطلاعاتی توسط مربیان داده شد.

کتاب-ثارالله (۱) کتاب-ثارالله (۲) کتاب-ثارالله (۳) کتاب-ثارالله (۴) کتاب-ثارالله (۵)