شبهه:

نرخ ديه در ماه‌های حرام ۲۲۰ ميليون تومان يعنی مرده هر فرد ۲۲۰ ميليون تومان ارزش داردو به ورثه پرداخت می‌شود . . . با توجه به اينكه سود بانک ۲۲ درصد است می‌شود تقریبا ماهی ۴ میلیون تومان! بنابراین اگر فردی ماهی کمتر از مبلغ فوق درآمد داشته باشد زنده بودنش توجیه اقتصادی ندارد!

پاسخ شبهه:

نرخ ديه بهاي انسان نيست و بهاي يك انسان به مثابه بهاي همه بشريت است، چرا كه خداوند در قرآن مي فرمايد كشتن يك نفر به غيرحق مثل كشتن همه بشر و احياي يك نفر نيز معادل احياي كل بشر است و ديه تنها كمك هزينه اي براي كمك به خانواده كساني است كه عزيزشان را در حادثه اي غيرعمد از دست داده اند و حال اگر اين عزيز از دست رفته مرد خانواده باشد، اسلام براي جبران فشاري كه برخانواده وارد مي شود مبلغي را به عنوان ديه براي خانواده وي تعريف كرده است.

ديه در واقع كمك اسلام است به حفظ و بقاي خانواده اي كه عزيزي را از دست داده اند و از احكام مترقي اسلام است و انقلاب اسلامي ايران هم تلاش دارد كه با تحقق احكام اسلامي به رشد افراد و خانواده و جامعه كمك كند و هر جا كه توانسته باشد اسلام را اجرا كند نفعش به همه رسيده است و هرجا موفق نشده باشد مسلما بايد ريشه يابي و اصلاح صورت گيرد.

البته تحقق شغل مناسب جزء وظايف هر حكومتي است ولي اين مسئله در خيلي از حكومتهاي حتي مدعي توسعه نيز به نحو مقتضي محقق نشده است و در هر كشوري و حكومتي نيز اين مسئله دلايل خاص خودش را دارد كه مي تواند به سوء مديريت مديران، انتخاب اشتباه نمايندگان يا مسئولان در انتخابات ها، عدم تصويب قوانين مناسب حمايتي، انتصابات اشتباه توسط مديران ارشد، فشارها و تحريم هاي خارجي، زياده خواهي طماعان و دنياطلبان داخلي در بهم زدن اقتصاد داخلي، فرهنگ پايين كار و بهره وري در كشور و … كه هريك بايد جداگانه مورد بررسي و تحليل و اصلاح قرار گيرند و شايد اگر روزي هم ما درست انتخاب كنيم و هم منتخبان ما درست قانون وضع كنند و درست اجرايشان كنند و هم نقشه هاي دشمنان داخلي و بدخواهان داخلي خنثي شود بتوان به روزي اميدوار بود كه همه ي خانواده ها به اندازه تأمين نيازهاي اوليه شان لااقل درآمد داشته باشند و البته اگر هم چنين نباشد دليل نمي شود كه حكم مترقي اسلام در حمايت از خانواده زير سوال برده شود.