احمد برادری مدیر انتشارات برادری، با اشاره به دلایل تعطیلی رادیو کتاب گفت: افراد فرهنگی و به ویژه وابسته به جبهه انقلاب فرهنگی باید بسیار قوی تر و محکم تر نسبت به گذشته در عرصه های مختلف فعالیت کنند.

وی افزود: من معتقدم هرجا افراد فرهنگی موافق با جبهه انقلاب فرهنگی حضور دارند باید تلاش کنند به طور جدی و محکم به هدف خود برسند. اگر عرصه هایی برای مخالفان وجود دارد آنها باید تلاش کنند به آن نفوذ کرده و آن را تحت الشعاع قرار دهند.  نه اینکه عقب نشینی کنند و حصاری دور خود بکشند. در صورتی که اصل انقلاب اسلامی این بود که مردم حصاری دور خود نکشیدند.

مدیر انتشارات برادری به صدای مخالف جبهه فرهنگی انقلاب اشاره کرد و گفت: مهم نیست که صدای مخالفی با این جبهه فرهنگی به گوش برسد اما افراد رادیو کتاب و جبهه انقلاب فرهنگی باید اینقدر جدی و کوشا به کار خود ادامه دهند که دیگر کسی به آن صدای مخالف گوش فرا ندهد.

او ادامه داد: ادغام رادیو کتاب با رادیو فرهنگ به شرطی خوب است که حرکت فرهنگی افراد انقلابی کاهش نیابد و آنها نا‌امید و دلسرد نشوند بلکه با فعالیت بیشتر کارهای فرهنگی خود را پیش ببرند.  این افراد می‌توانند اینقدر قوی و متنوع کار کنند که کل عرصه فرهنگی را در دست بگیرند.

برادری اظهار داشت: به نظر من مسئولان رادیو فرهنگ نمی توانند برنامه معرفی کتاب را حذف کنند اما اگر برنامه منسجم دقیقی برای اجرا شدن نداشته باشند آن برنامه به خودی خود حذف می شود. بنابر این افراد رادیو کتاب باید برنامه هایشان را منسجم تر و قوی تر ارائه کرده و آن را حفظ کنند. اگر رادیو کتاب بخش کوچکی از رادیو فرهنگ باشد مشکلی پیش نمی آید چون این رادیو عمومیت بیشتری دارد و می توانند رفته رفته کار ها را انجام دهند و آن را تعمیق کنند.

منبع:منا نشر