آیت‌الله عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر امروز در درس تفسیر قرآن کریم که در مسجد اعظم برگزار شد، اظهار کرد: اگر کسی حقایق را در دنیا مشاهده نکند، بینش او در دنیا به شر و فساد است و در قیامت جهنم و اهل جهنم را مشاهده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: برخی بیان می‌کنند، اگر منافق کور برانگیخته می‌شود، از کجا متوجه می‌شود که مومنان دارای نور هستند، در پاسخ به آنها باید گفت که آنها می‌فهمند، مومنان نورانی هستند.

این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه انبیا و اولیا در بهشت پیشاپیش هستند و مومنان به دنبال آنها قرار می‌گیرند، ولی درجات آنها متفاوت است، گفت: تفاوت اساسی بهشت و جهنم این است که در جهنم همیشه بسته بوده ولی در بهشت باز است، بیگانه نمی‌تواند وارد شود و آشنا حاضر نیست که خارج شود، این باز بودن در نعمت است.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که با ربا، رشوه، داعشی‌ و امثال آنها مردم را به بند کشیدند، در قیامت در زنجیر بسته می‌سوزند.

آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه انسان جانشین خدا است و جایگزین او نیست و نباید رها شود و حرف خود را بزند، گفت: منشا کفر خودخواهی است و اومانیسم باید بفهمد و بداند انسان جانشین خداست و از سوی خدا باید دستور بگیرد نه جایگزین خدا شود که حرف خود را بزند و این خطر اومانیسم است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که افرادی وارد بهشت می‌شوند، می‌گویند خدا وعده داد و به وعده‌اش عمل کرد، بهشت کسب کردنی نیست، تمام مردم اگر میهمان بهشت شوند به اندازه همه آنها بهشت وسعت دارد.