شعر عربی این اثر را احمد الحجیری شاعر بحرینی و شعر فارسی این اثر را نفیسه سادات موسوی سروده و آهنگسازی این اثر بر عهده امید رهبران بوده است.همچنین بابک شهرکی نوازنده کمانچه ی این اثر بوده است.

دریافت فایل