رجبی دوانی در نشستی که با عنوان مبانی نظری و عملی نرمش قهرمانانه با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان به همت بسیج دانشجویی و بسیج اساتید گیلان برگزار شده بود گفت: زمانی که مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه را مطرح کردند برداشت های متفاوتی صورت گرفت.

وی گفت: برخی آن را عقب نشینی از آرمان ها و اصول دانستند به خصوص وا دادگان سیاسی که مرعوب غرب هستند برداشتشان این بود که راه برون رفت از مشکلات جامعه کنار آمدن با آمریکاست.

کارشناس مسائل تاریخی تصریح کرد: تمام راهبردها و سیاست هایی که مقام معظم رهبری مطرح می کنند ریشه در سیره ائمه دارد و باید توسط کارشناسان به سرعت و به درستی برای ملت تبیین شود.

رجبی دوانی گفت: باید توجه داشت که مقام معظم رهبری در چه موقعیت هایی راهبردها و سیاست های خود را مطرح می کنند و نرمش قهرمانانه را که یک تاکتیک است نه راهبرد، در دولت سازندگی نیز مطرح کرده بودند.

وی بیان داشت: باید دقت شود که در فاصله دولت سازندگی و دولت تدبیر و امید چرا این مسئله مطرح نشد و چه وجه اشتراکی در این دو دولت وجود دارد که مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح کردند.

کارشناس مسائل تاریخی گفت: تفکرات دولت سازندگی و دولت تدبیر امید این است که اگر به غرب امتیازاتی داده شود می توانیم از مشکلات خود بکاهیم.

دوانی تصریح کرد: امتیاز یک جانبه دادن تسلیم است نه سازش و مقام معظم رهبری خواستند به ذلتی که به تسلیم منتهی می شود را تبیین کنند.

وی با بیان اینکه نرمش قهرمانانه به معنای کوتاه آمدن و امتیاز دادن است گفت: کوتاه امدنی که نهایت آن پیروزی حق را در پی داشته باشد.

کارشناس مسائل تاریخی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که این مذاکره را به کشتی تشبیه کردند گفت: در مسابقات کشتی برد برد وجود ندارد و همیشه یک طرف بازنده است.

دوانی گفت: متاسفانه کسی متوجه این تاکتیک و فرمایشات مقام معظم رهبری نشد، امتیازاتی داده شد که نتیجه ای جز باخت نداشت.

وی با تاکید بر اینکه راهبردها و سیاست های مقام معظم رهبری ریشه در سیره ائمه دارد گفت: بحث نرمش قهرمانانه ریشه در سیره تاریخی و ائمه دارد و بهترین نوع آن صلح حدیبیه است.

کارشناس مسائل تاریخی با اشاره به داستان تاریخی صلح حدیبیه گفت: پیامبر(ص) در صلح حدیبیه اگر دو امتیاز داد چندین امتیاز گرفت و این بهترین نوع نرمش قهرمانانه بود.

دوانی سخت ترین نوع نرمش قهرمانانه را در زمان حکومت امام حسن مجتبی (ع) عنوان کرد و گفت: در این زمان بیشتر مردم از امام بریدند و به یزید پیوستند و به امام حسن مجتبی(ع) خیانت کردند.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر در موقعیت صلح حدیبیه هستیم گفت: مقام معظم رهبری هیچ زمان تنها نیستند مردم همیشه پای کارند و پشتیبان ولایت فقیه هستند.

کارشناس مسائل تاریخی افزود: اگر مسئولان ما در دولت های گذشته به رهنمودهای مقام معظم رهبری را عمل می کردند تحریم ها هیچ آسیبی به ما وارد نمی کرد.

دوانی خاطر نشان کرد: فرهنگ و سبک زندگی ما با توجه به تبلیغات کاذب غرب ملت ما را به مصرف گرایی سوق داده است؛ اگر همان حالت ها و سبک زندگی اوایل انقلاب حفظ می شد با مشکلات کمتری مواجه می شدیم.

وی گفت: ما با پشتوانه عظیم ملت و با اجرا نمودن رهنمودهای مقام معظم رهبری ما برنده این توافقات خواهیم بود.