جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز عصر امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این جلسه انتخاب دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز در دستور کار قرار داشت که پس از رأی‌گیری آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی بدون حتی یک مخالف به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد.