آيا رهبري فقط در سال ۹۲ رأي مردم را امانت و حق الناس دانستند؟! و آيا حق الناس دانستن يعني كه تأييد صلاحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان نباشد؟!


متأسفانه برخي افراد كه نمي توانند امانت داري هميشگي نظام و اعتماد هميشگي مردم به نظام را تصديق كنند، طوري وانمود كنند كه در انتخابات سال ۹۲ يك اتفاق عجيب رخ داده و برخلاف انتخابات هاي گذشته، رهبري رأي مردم را امانت و حق الناس معرفي كرده است و تنها اين مسئله بابت تمايل مردم به حضور در انتخابات گرديده است و بعدهم براي رعايت اين حق الناس، حذف جايگاه شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت نامزدها را طلب مي كنند، ليكن با مراجعه به سخنان رهبري مشاهده مي شود كه ايشان همواره بر امانت بودن آراي مردم و لزوم صيانت از آراي مردم توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور تاكيد كردند و حذف نامزدهاي فاقد صلاحيت را نيز حق مردم دانستند:

شورای نگهبان هم با کمال دقّت و امانت باید مراقب باشد که هیچ‌گونه تخلّفی در انتخابات نشود. حقّ مردم است که شورای نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوّه مقنّنه راه پیدا کنند. شورای نگهبان باید حقّ مردم را ادا کند و مانع شود از این‌که بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه کشور امام شوند. ۱۳۷۸/۱۱/۱۳

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2989

توصیه‌ای هم به مسؤولان و دست‌اندرکاران میکنم و آن این است که هم هیأتهای اجرایی و هم هیأتهای نظارت باید کمال دقّت خودشان را به کار ببرند تا از آراء مردم صیانت شود و این آراء با امانت کامل شمارش و قرائت گردد؛ کمااین‌که بحمداللَّه همین‌طور هم بوده است. ۱۳۸۰/۰۳/۱۸

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3069

امروز هم من از دست‌اندرکاران انتخابات – هم مجریان و هم ناظران – جداً و موکداً درخواست میکنم که از آراء مردم حفاظت کنند. آراء مردم امانتی است در دست آنها و بدون هیچ‌گونه جانبداری و دخالت دادن امیال خودشان، رأی مردم را بگیرند و آن‌چنان که هست، بخوانند و ثبت کنند و سپس اعلام کنند. ۱۳۸۴/۰۴/۰۳

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17909

آراء مردم باید صیانت شود. هم مسئولانی که در وزارت کشور هستند، و هم نظاری که وابسته‌ی به شورای نگهبان هستند، باید مراقب باشند و از یکایک آراء مردم صیانت و حفاظت کنند. البته ما به مسئولانِ خود اعتماد داریم؛ اما باید کاملاً مراقب و مواظب باشند؛ چون آراء مردم امانت الهی در دست آنهاست. ۱۳۸۴/۰۳/۲۵

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296

من میبینم متأسفانه در اظهارات بعضیها – حالا ان‌شاءاللَّه که از روی غرض‌ورزی نیست – مرتب تکیه میکنند: آقا! تقلب نشود، آقا! تقلب نشود؛ آقا! دستبرد نشوند. چه تقلبی!؟ قریب به سی سال است که دستگاههای مجری این مملکت دارند انتخابات را انجام میدهند با سلامت کامل،… ما البته سفارش کرده‌ایم؛ مکرر سفارش کرده‌ایم؛ مکرر هم سفارش خواهیم کرد به همه‌ی دست‌اندرکاران؛ هم به وزارت کشور، هم به شورای محترم نگهبان، به نظار و مجریان: مراقب باشند، مسؤولیتشان را، وظیفه‌شان را درست انجام بدهند، خوب انجام بدهند، آراء مردم دست اینها امانت است؛ نگذارند کسی دخالت بکند؛ نفوذ بکند.۱۳۸۶/۱۰/۱۹

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3419

در ادبيات امام خميني نيز در خصوص لزوم حذف گروه انحرافي حجتيه توسط شوراي نگهبان تأكيد شده است كه نشان از اهميت فرايند تأييد صلاحيت شوراي نگهبان دارد (صحیفه نور ،ج۲۱ ،ص۵۷۹).

نكته ي نهايي اين كه براساس قانون اساسي، نظارت براجراي انتخابات و تفسير قانون اساسي حق شوراي نگهبان است و اين شورا نيز نظارت استصوابي را از زمان امام خميني اجرا نموده و اين مسير همواره مورد تأييد رهبري نيز بوده است و حتي افرادي مانند هاشمي رفسنجاني نيز قبلاً در برابر نگراني برخي جريانات، تفسير شوراي نگهبان در خصوص نظارت استصوابي را قانوني و حق اين نهاد معرفي كرده اند.

http://yon.ir/jSQ2