مدیرعامل مجمع نوشت افزار اسلامی-ایرانی درباره پویش جدید این مجمع گفت: درباره این مسئله که زنجیره کالای کامل باشد یک کار جدیدی انجام می‌دهیم. ما در حوزه قهرمانان کار ویژه ای را در حال طراحی داریم که بسیار مهم است؛ چون جبهه معارض هم در این حوزه بسیار فعالیت می کند مهم‌تر هم می شود.

وی افزود: یک پویش دائمی ایجاد کردیم؛ که نامش “بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی” است و نگاه در این پویش این است که بچه های ایرانی قهرمان های ایرانی داشته باشند؛ هر کسی برای این مسئله یک کاری انجام دهد و همه این دغدغه را دارند.

۱۶۸۸۲۳۸۰۸۸

حسینی گفت: پویش به این معنا که هر کس یک کاری انجام دهد در چهار محور؛ خرید، تبلیغ، ترویج و توزیع و تولید این فضاها را اماده کردیم؛ تا یک کار دائمی ایجاد کنیم؛ این کار جریان مردمی است و هر کس به هر میزانی که می تواند کمک می کند.

وی در پایان گفت: مثلا بچه های شاهراده روم که کار بعدی شان فیل شاه است که کار قوی هم هست؛ پیگیری کردیم محصولاتش با اکران بیاید تا فضا حفظ شود؛ در تمام دنیا همه کار را برای بچه ها با همین قهرمانان انجام می دهند و این خیلی خوب است و باید با همین سرعت به جلو برویم. 

حلقه وصل/