جت الاسلام سید حسن هاشمی، قائم مقام موسسه زمانه آفرینشهای نوین با اشاره به اینکه نرم افزارهای موسسه زمانه به مقتضیات زمان تغییر می‌کند، گفت: تمرکز موسسه زمانه آفرینشهای نوین درغنی سازی نرم افزار زمانه است . موسسه زمانه مثلا برای بحث انقلاب ویژه نامه ای تعریف می‌کند که این ویژه نامه جدای از نرم افزارزمانه  وبرای موضوعات مهم مقتضای با زمان است. این نرم افزاربه عبارتی ماهنامه ویدیویی است.

وی به رصد و فعالیت‌های تخصصی سایتها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش اساتید، آسیب شناسی ماهواره و شبکه های اجتماعی و اعزام نیرو بنا به درخواست دانشگاههای مختلف از جمله فعالیتهای این مجموعه است.

هاشمی ویژه نامه “پای درس انقلاب” را از برنامه های  این موسسه در ایام بهمن عنوان و بیان داشت: این ویژه نامه شامل مسائل ناب انقلاب که کمتر به آن توجه شده است، سوالاتی که در ذهن برخی جوانان از تاریخ انقلاب است و دستاوردهای انقلاب در قالب کلیپ گنجانده شده است.