این آرم توسط آقای مرتضی شافعی به درخواست یکی از مسئولین این کمپین طراحی شده است.

این آرم در کلیپ های تولیدی و سایر تولیدات این کمپین استفاده خواهد شد.

تا ظهور حضرت مهدی (عج) #من_منتظرم … .

منتظرم